Siirry sisältöön

Rikotaan kielimuuri! Lyhytanimaatiot tarjoavat ratkaisuja kohtaamisen karikoihin

Kuvituskuvassa kolme rakennustyöntekijää keskustelee iloisesti. Tekstinä Rikotaan kielimuuri kielitietoisuus työpaikoilla ja selkokielinen ohjaaminen.
Miten työpaikalla varmistetaan, että jokaisella on mahdollisuus osallistua yhdenvertaisesti työpaikan arkeen? Kuinka jokainen voi helposti sujuvoittaa kohtaamista työyhteisössä? Millainen on kaikkien kahvihuone, joka kutsuu mukaan taustoista riippumatta? Uudet lyhytanimaatiot herättelevät näkemään arkisia ja tuttuja tilanteita maahanmuuttajataustaisen työntekijän näkökulmasta ja antavat selkeät vinkit työyhteisöille.

Lyhytanimaatiot on toteutettu Opin portailta työelämään Satakunnassa -hankkeessa, jossa ovat mukana kaikki Satakunnan toisen asteen oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut.

– Animaatiot näyttävät konkreettisesti, miltä tuntuu, kun silmiesi eteen suorastaan rakentuu korkea kielimuuri, kun muiden käyttämä ammattislangi, murre tai asenteet toimivat esteenä kohtaamiselle. Animaatiot tuovat tiiviisti esiin, kuinka jokainen voi helposti vaikuttaa siihen, että kaikki kokevat olevansa osa porukkaasuomen kielen ja viestinnän lehtori Marja Tomberg SAMKista kertoo.   

Suomessa elää sinnikkäästi vaatimus täydellisestä kielitaidosta. Hanketiimi painottaa, että työpaikoilla olisi tärkeää määritellä tarkoin, millaista kielitaitoa nimenomaan kyseisessä työtehtävässä tarvitaan 

– Liian usein kuulee vain, että ”suomea pitäisi osata”. Millaisissa tilanteissa suomen kielen taitoa työpaikalla tarvitaan? Millaiseen vuorovaikutukseen pitäisi pystyä tai millaista kirjallista materiaalia tulkita tai tuottaa, uraohjaaja Katri Tuuha WinNovasta pohtii. 

Ymmärtämistä ei voi jättää vain kuulijan vastuulle, vaan omaan toimintaan ja vaikkapa puhetapaan kannattaa kiinnittää huomiota.  

– Työelämätaitoihin kuuluu myös monikulttuuristen työkavereiden ja työntekijöiden huomiointi, joten helpot niksit ymmärryksen varmistamiseksi ja yhteishengen luomiseksi kannattaa kerätä talteen vaikka animaatioista, kannustaa projektipäällikkö Anu Halonen Diakista. 

Webinaareista lisäpontta työelämätaitoihin 

Animaatioiden esiintuomia teemoja voi syventää myös hankkeen tarjoamasta webinaari- ja verkkotyöpajasarjassa Kaikkien kahvihuone – moninaisuus työelämän vahvuutena Webinaarisarja kootaan tiiviiksi koulutuspaketiksi hankkeen sivuille syksyn 2021 aikana. 

– Viime vuonna alkaneet maksuttomat verkkokoulutukset ovat koonneet satakuntalaista työelämää ja monikulttuurisia osaajia yhteen pohtimaan parempaa kohtaamista eri näkökulmista, ja vuoden lopulle jatkuviin maksuttomiin tilaisuuksiin kokonaisuuteen ehtii vielä hyvin mukaan, Anu Halonen kertoo. 

Työnantajien ehkä tiedostamattomiinkin asenteisiin pureudutaan tiiviissä verkkotyöpajoissa ja nostetaan esiin myös onnistumisia. Yksin ei työpaikoillakaan tarvitse jäädä miettimään, onko osaamista vaikkapa harjoittelun ohjaamiseen riittävästi. Apua on saatavilla, hanketiimi lupaa.  

>> Katso minianimaatiot: 

>> Maksuton webinaari- ja verkkotyöpajasarja Kaikkien kahvihuone 

>> Seuraava tilaisuus: Keskusteleva ohjaus ja motivaatio 17.5.2021 klo 14.00–15.30Ilmoittaudu  

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hanke tukee maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden opintoja ja siirtymää työelämään. Hankkeella vahvistetaan myös työelämän edustajien monikulttuurisuus- ja ohjausosaamista. 

Diakonia-ammattikorkeakoulun eli Diakin hallinnoimassa hankkeessa ovat mukana Satakunnan ammattikorkeakoulu (Samk), Länsirannikon koulutus oy WinNova sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu). Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta. 

Lisätietoja: 

Anu Halonen, projektipäällikkö, anu.halonen@diak.fi, 040 509 2432