Siirry sisältöön

Kasvu ammattilaisiksi hankkeen tukitoimin

Henkilö kuuntelee stetoskoopilla toisen henkilön pulssia käsivarresta
Maahanmuuttaja- ja romanitaustaisille opiskelijoille suunnatuilla tukipajoilla ja henkilökohtaisella ohjauksella on ollut huomattava merkitys matkalla ammattilaisiksi kasvuun. Lue lisää polun eri vaiheista blogista.

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hanke on mahdollistanut maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten opiskelijoiden opiskeluiden etenemistä merkittävästi.

Hankkeen tukipajoihin osallistui motivoituneita hoitotyön ja sosiaalialan ammattikorkeakouluopiskelijoita, ja ammatillisessa koulutuksessa olevia tuettiin henkilökohtaisella ohjauksella.

Tukimuodot vahvistivat opiskelijoiden omaa kokemusta pärjäämisestään ja opinnoista selviytymisestä. Avuntarpeisiin vastattiin ja opiskelijoiden kykyä suorittaa opiskelunsa päätökseen vahvistettiin monin tavoin.

Kiitos (työelämäkoordinaattori) kaikesta sun tuesta, en olisi valmistunut näin hyvin mielin ilman sinua, kiitos. – Hankkeeseen osallistunut opiskelija

Erilaisia oppijoita

Opiskelijat kulkevat henkilökohtaisia opintopolkujaan, jolloin heille on tärkeää saada myös erilaisia tuen muotoja opiskeluunsa. Opiskelijan henkilökohtainen kasvu ja kehitys ammattilaiseksi tapahtuu turvallisesti koulutuksen edetessä.

Koulutuksen aikana opiskelijan on tärkeää löytää oma ammatti-identiteettinsä sekä tapansa oppia ja kehittyä ammattilaisena. Tarvittaessa tuemme opiskelijoiden suomen kielen osaamista, työelämätaitoja ja elinikäisen oppimisen avaintaitoja.

Tuetussa opiskelussa opiskelijat ja opettajat nauttivat työstään, omasta ja toisten oppimisesta sekä osaamisen kehittymisestä.

Opettaja ohjaajana

Opettajalla on vapaus ohjata tavallaan, mikä mahdollistaa eri ohjaustapojen kokeilua. Ohjauksen parhaita vaikutuksia on opiskelijoiden aktivoituminen sekä opiskelijoiden ja opettajien välisen muurin madaltuminen.

Tukipajatoiminta ja opiskelijoiden henkilökohtaiset ohjaukset ovat osoittaneet, että opettajat pystyvät paremmin hahmottamaan niissä opiskelijan oppimisongelmia. Opiskelun keskeyttämiset saadaan tuetusti ainakin osin vältettyä.

Tukipajoja on ollut hyvin tarjolla. Opiskelijoiden tarpeita on kysytty, ja opiskelijoiden kysymyksiin on aina vastattu. – Hankkeeseen osallistunut opiskelija

Tukipajat

Ammattikorkeakoulussa pidetyt tukipajat olivat suosittuja, ja tuloksellinen tekemisen tapa auttoi myös työelämän harjoittelujaksoilla. Tukipajatyöskentely oli yhteistoiminnallista, vuorovaikutuksellista ja vastuullista oppimista, jossa apuna olivat eri alojen opettajat.

Erityisesti suomen kielen harjoitukset antoivat rohkeutta käyttää suomea aktiivisemmin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Hanke on ollut kiva. Suomen kielen kurssi oli hyödyllinen.  Suomen opettaja tarkisti tehtäviä ja auttoi aina, kun tarvitsin apua tehtävissä. – Hankkeeseen osallistunut opiskeljia

Henkilökohtainen ohjaus

Ammatillisen koulutuksen henkilökohtaisissa ohjauksissa opiskelijan yksilölliset oppimistarpeet saatiin esiin tarkasti sekä voitiin suunnitella opiskelijan oppimista palvelevat tukimuodot.

Ohjauksissa tuettiin opiskelijan itseohjautuvuutta ja parannettiin ongelmaratkaisutaitoja. Ohjauksessa tiedon välittämisen lisäksi opettajan on myös huomioitava opiskelijan vastaanottokyky ja mahdollisuus omaksua ja käyttää hyväkseen saamaansa ohjausta. Hyvässä ohjaussuhteessa on mahdollista käydä kulttuurien välistä dialogia.

Opiskelusta tuli varmempaa ja itsetuntoa kohottavaa, kun tiesi, että vaikeimpiinkin asioihin saan aina tukea ja apua.

Opiskelun oppiminen

Näemme oppimisen kokonaisvaltaisena prosessina, jonka suunnittelussa opiskelijat ovat mukana. Jokaisen opiskelijan oppimisella ja kehittymisellä on henkilökohtaisia perusteita, joita ovat oma koulutuspohja ja kulttuuritausta, uusi kulttuuri ja uusi kieli.

Opiskelijan puolesta ei tehdä opiskelutehtäviä vaan hän on aktiivinen toimija, jolla on vastuu omasta oppimisestaan. Kouluttajien tehtävä on innostaa opiskelijoita tiedon lähteille ja itsensä kehittämiseen.


Tietoa kirjoittajista:

Sinikka Vuorinen, lehtori Diakonia-ammattikorkeakoulussa

Pälvi Lehtonen, lehtori Sataedussa

Tietoa blogista:

Opin portailla -blogissa julkaistaan hankkeen toteuttajien kirjoituksia monikulttuurisesta työelämästä ja maahanmuuttajien työ- sekä opintopolkujen sujuvoittamisesta Suomessa.