Siirry sisältöön

Huutava pula käytännön työntekijöistä? Hankkeelta valmis vastaus työvoimavajeeseen.

Tietyillä aloilla on nähtävissä todellinen työvoimapula. Vapaita työpaikkoja on auki yhä enemmän, mutta ala ei houkuttele vaikkapa nuorempaa ikäpolvea. Maahanmuuttajataustaisia on jo pitkään opiskellut ammatillisissa oppilaitoksissa erityisesti näitä työelämän kaipaamia käytännön ammatteja.

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hankkeen aikana on pohdittu vastauksia siihen, miten työnantajat ja työntekijät saadaan kohtaamaan toisensa. Apua työelämän työvoimavajeeseen on saatu, kun yhteistyötä on tehty oppilaitosten kanssa pohdittaessa alan kiinnostavuuden lisäämistä ja varmisteltaessa uusia rekrytointeja.

Mielestämme työelämä on onneksi herännyt ja kiinnittänyt enemmän huomiota pysyvien työsuhteiden luomiseen myös vaikeammin työllistyvien osalta. Osallistumalla hankkeen järjestämiin työelämälle tarjottaviin koulutuksiin tietoa monimuotoisen työyhteisön haasteista ja ennen kaikkea ratkaisuista on levinnyt alueen työpaikoille.

Hyvistä työntekijöistä ei haluta enää luopua

Erityisesti catering-alalla työvoimapula on jo muodostunut ongelmaksi: ravintoloita joudutaan sulkemaan ja suurkeittiössä henkilökunta uupuu työmäärän alle. Työpaikalla kouluttautuminen onkin osoittautunut erinomaiseksi väyläksi maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työllistymiselle, kun työnantajalla on mahdollisuus tutustua tekijään ennen varsinaista rekrytointipäätöstä.

Työpaikkaohjaajien ja esimiesten haastatteluissa esille nousee maahanmuuttajaopiskelijoiden suuri tahtotila ammatin oppimiseen suomalaisen työelämän ehdoilla sekä sopivan työpaikan löytymiseen omat taidot näyttämällä. Opiskelija saa tuntuman työelämästä ja pääsee näyttämään osaamistaan sekä työmoraaliaan.

Suomalaisen työyhteisön rohkaistuminen kansainvälisyyteen ja erilaisten kulttuurien kohtaamiseen taas rikastuttaa ja elävöittää koko yhteisöä – alku vaatii vain kaikkien panosta. Ammatillisen opettajan havaintojen mukaan tutustuttuaan maahanmuuttajataustaiseen tekijään työyhteisö ei tahdo hänestä enää luopua.

Tulevaisuuden työelämä on valmiina monimuotoiseen yhteistyöhön

Miten sitten tukea maahanmuuttajaa työllistymään ja auttamaan alan työpaikkoja selviytymään? Tähän ratkaisuna on mielestämme työelämän valmennus vastaanottamaan monimuotoisia työntekijöitä. Hankkeen antaman tuen avulla kulttuurien välinen ymmärrys kasvoi.

Kielitietoisen ohjauksen lisääminen työharjoittelussa ja työpaikalla on parantanut taitoja kohdata mahdollisia haasteita. Kielitietoisuutta lisäämällä työyhteisön jäsenet itse toimivat perehdyttäjinä tai ”opettajina” ja voivat kehittää oman työkulttuurin toimintatapoja.

Hankkeessa ammatillinen opettaja on tarjonnut tukeaan maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille työharjoittelupaikoilla ja ohjannut selkokielellä puhumiseen. Työpaikkaohjaajien kanssa käytyjen keskustelujen mukaan heillä on kasvanut rohkeus puhumiseen ja sitä kautta parempaan keskinäiseen tutustumiseen.

Tässä on se oikea vastaus työelämän tarpeisiin. Hankkeessa on todettu, että kyse ei ole vain siitä, että työelämä taipuu huutavan työvoimapulan takia, vaan työelämä saa hyviä työntekijöitä tulevaisuuden palvelujen turvaamiseksi. Työyhteisöt kaipaavat mm. selkokielikoulutuksia ja ovat valmiita niihin myös osallistumaan. Yhteinen keskustelu muiden työnantajien kanssa avaa uusia näkökulmia.


Tietoa kirjoittajista:

Anna Taimi, suomen kielen opettaja, Sataedu

Marika Koski, ravintola- ja cateringalan opettaja, Sataedu

Tietoa blogista:

Opin portailla -blogissa julkaistaan hankkeen toteuttajien kirjoituksia monikulttuurisesta työelämästä ja maahanmuuttajien työ- sekä opintopolkujen sujuvoittamisesta Suomessa.