Siirry sisältöön

Kielipajasta välineitä terveydenhoitoalan opiskelijoille

Hoitaja mittaa potilaalta verenpainetta.
Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnattu kielipaja tarjosi välineitä vaikeaksi koettuun kirjaamisen taitoon terveydenhoitoalalla. Umpilisäkepotilaan ainut huoli ei ole umpilisäke, vaan taustalla voi olla muitakin tarpeita ja muuttujia, jotka pitää saada selville ja kirjattua. Vuorovaikutustaidot ovat kaiken ydin.

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hankkeessa toteutettiin kolmen kielipajan sarja ammatti- ja korkeakouluissa opiskeleville, joiden äidinkieli on joku muu kuin suomi.

Ensimmäisten kielipajojen aiheina olivat työpaikan suulliset ja kirjalliset tilanteet. Opiskelijat pääsivät harjoittelemaan muun muassa asiakaspalvelutilanteita, työohjeiden antamista, muistiinpanojen tekemistä, sähköpostiviestintää ja työnhaun asiakirjojen laadintaa.

Kolmas kielipaja, raportointi sote-alalla, oli suunniteltu työelämän tarpeiden perusteella vahvistamaan sosiaali- ja terveysalalle opiskelevien osaamista erityisesti potilastietojen kirjaamisessa.

Raportoinnin kielipaja sote-alan opiskelijoille

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat kokevat erilaisiin potilastietojärjestelmiin kirjaamisen erityisen haastavana. Verkkovälitteisesti toteutettu vinkkipaja tarjosi lisätietoa ja käytännön oppeja maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, joilla oli jo toimiva peruskielitaito (noin B1.1).

Lähihoitajaopiskelijat Sataedusta ja WinNovasta kokivat kielipajan esimerkin simuloidusta potilaan alkuhaastattelusta havainnollistavana. Jotkin kysymyksistä olivat entuudestaan tuttuja, mutta myös uusia oppeja mahtui mukaan. Opiskelijat Dmytro ja Natalia esimerkiksi oppivat, miten erilaisia asioita voi kysyä potilaalta.

Lopuksi haastattelu käytiin läpi yhdessä osallistujien kanssa, jotta kaikille tuli selväksi, miksi asioita kysytään ja mihin eri tiedot voi kirjata. Potilastietojärjestelmiin kirjaaminen on ennen harjoittelua vielä opiskelijoille uusi asia. Kielipajan jälkeen tulevaisuutta varten muistissa on kuitenkin tärkein asia: miksi asioita kysytään potilaalta.

Hoitajan hyvät vuorovaikutustaidot avainasemassa

Kielipajassa puhui valmistuva sairaanhoitajaopiskelija Maria Efimenko, joka korosti opiskelijoille, että opinnoissa on tärkeää käyttää rohkeasti kieltä ja osallistua aktiivisesti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin niin kahvihuoneessa, hoitotyössä kuin potilashaastattelussa.

Hoitotyön lehtori Sinikka Vuorinen kertoi kielipajassa terveydenhuollon alalla käytössä olevasta hoitotyön tarve- ja toimintoluokitusjärjestelmästä, jota käytetään potilaalta kerätyn tiedon kirjaamisessa. Hoitotyön opettaja ja sairaanhoitajaopiskelija havainnollistivat vuorovaikutustilannetta konkreettisella alkuhaastattelulla.

Kielipaja toteutettiin suomen opettajien ja hoitotyön opettajan hedelmällisenä yhteistyönä.

Jälleen kerran tuli selväksi, miten tarpeellista työelämään valmistava viestinnällinen koulutus on, ja kuinka sen pitää ehdottomasti olla osa ammattiin tähtäävää koulutusta.


Kielipajan suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnettyä materiaalia


Tietoa kirjoittajista

  • Niina Engblom, hanketyöntekijä WinNovasta
  • Anna Taimi, hanketyöntekijä Sataedusta
  • Marja Tomberg, hanketyöntekijä Samkista
  • Sinikka Vuorinen, hanketyöntekijä Diakista

Kuva: Kimmo Turtiainen

Tietoa blogista

Opin portailla -blogissa julkaistaan hankkeen toteuttajien kirjoituksia monikulttuurisesta työelämästä ja maahanmuuttajien työ- sekä opintopolkujen sujuvoittamisesta Suomessa.