Siirry sisältöön

Digitaitoja ja suomen kieltä digiympäristöissä

Naiset tutkivat tietokoneen äärellä. Kuva: Diak
Digillä opin portaille -hankkeessa edistetään maahanmuuttajataustaisten naisten digitaitoja ja suomen kieltä digiympäristöissä. Tavoitteena on tukea naisten opiskelu- ja työelämävalmiuksia digi- ja kielitaitoja vahvistamalla.

Suomen kielen taito ja digiosaaminen ovat merkittäviä maahanmuuttajien opiskelua ja työllistämistä edistäviä valmiuksia. Digillä opin portaille -hankkeessa vahvistetaan näitä taitoja ryhmä- ja yksilöohjauksissa. Hankkeen toiminta jakautuu viiteen työpakettiin, jotka ovat Digitaitojen vahvistaminen, Suomen kieli digiympäristöissä, Koulutus- ja uraohjaus, Ammattilaisten monikulttuurisen ohjaustyön ja etäohjausosaamisen vahvistaminen ja Viestintä ja tulosten levittäminen. Kolme ensimmäistä työpakettia on suunnattu maahanmuuttajataustaisille naisille, ja ne sisältävät yksilö- ja ryhmämuotoista opetusta ja ohjausta. Neljäs työpaketti on suunnattu monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisille ja viides työpaketti koskee hankkeen viestintää monikanavaisesti.  

Ensimmäiset koulutukset käynnistyvät jo keväällä 2022

Maahanmuuttajataustaisille naisille suunnattua koulutusta järjestetään koko hankkeen ajan ja ensimmäinen koulutuspaketti alkaa jo maaliskuussa 2022. Kevään koulutukseen voi ilmoittautua tästä linkistä. Ilmoittautuminen on avoinna 15.3.2022 asti. Koulutus alkaa keskiviikkona 16.3. klo 9 Diakin ja SDO:n kampuksella Oulussa osoitteessa Albertinkatu 16 B. Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutuksessa opetellaan muun muassa tietokoneen käyttöä ja suomen kieltä, sekä tunnistetaan omia vahvuuksia ja osaamista. Koulutuksen kantavina teemoina ovat voimavaraistava työote ja tulevaissuuntautuneisuus. Lisätietoa koulutuksesta löytyy täältä 

Monipuolista toimintaa ja viestintää

Järjestimme hankkeen yhteistyökumppaneille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimen infotilaisuuden maaliskuun alussa. Tilaisuudessa pääsivät ääneen Diakin asioimistulkkauksen opiskelijat, jotka suorittavat opintoihinsa sisältyvää harjoittelua hankkeessa ja he saivat kertoa oman näkökulmansa hankkeen teemoista myös kokemusasiantuntijan näkökulmasta. Lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin yhteisesti muun muassa, millaista materiaalia ja koulutusta hankkeen toivottiin tuottavan avuksi päivittäiseen tekemiseen monikulttuurisessa ohjaustyössä ja miten voisimme parhaiten tavoittaa potentiaalisia osallistujia hankkeen toimintaan.  

Keskustelussa tuotiin esille tarve muun muassa konkreettisille ohjeille suomalaisessa työelämässä ja opiskelussa toimimiseen sekä erilaisille aihepiireihin liittyville sanastoille. Lisäksi toivottiin koulutusta selkokielisyyden merkityksestä viestinnässä sekä kielellisestä että visuaalisesta näkökulmasta. Osallistujien sitouttamiseen ideoitiin yhdessä erilaisia keinoja, kuten sosiaalisen median hyödyntämistä, monikanavaisuuden mahdollisuuksia ja selko- ja monikielisyyden huomioimista.   

Kaiken kaikkiaan kevään aikana hankkeen merkityksellisyys, ajankohtaisuus ja tarpeellisuus on ollut toistuva teema tapaamisissa yhteistyökumppaneiden kanssa. Alkukevät onkin kulunut tiiviisti erilaisten tapaamisten ja suunnittelutyön merkeissä. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa ensimmäisiin koulutuksiin.  


Kirjoittajat:

Miia Heininen
Kirjoittaja työskentelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa Digillä opin portaille –hankkeen projektipäällikkönä ja on kiinnostunut voimavaraistavasta työotteesta, monikulttuurisuudesta ja digitaitojen vahvistamisesta.

Johanna Tepsa
Kirjoittaja työskentelee Suomen Diakoniaopistossa Digillä opin portaille –hankkeen projektikoordinaattorina ja on kiinnostunut yksilöllisten opinpolkujen tukemisesta ja vahvuuksien hyödyntämisestä koulutus- ja uraohjauksessa.


Digillä opin portaille -hankkeen taustaa

  • Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 
  • Rahoituksen myöntäjä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
  • Toiminta-aika: 1.1.2022-31.8.2023 
  • Hankeen päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto 
  • Yhteistyökumppaneita ovat Puolivälikankaan suuralueen Asukasyhdistys ry, Vuolle-Setlementti ry ja Villa Victor 
  • Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä asioimistulkkauksen opiskelijoiden kanssa.