Siirry sisältöön

Innokkaasti digitaitoja oppimassa

Naiset opiskelevat tietokoneen äärellä. Kuva: Diak.
Digillä opin portaille -hankkeen koulutus maahanmuuttajataustaisille naisille käynnistyi viime viikolla. Kahdella ensimmäisellä tapaamiskerralla pohdittiin omaa osaamista ja unelmia sekä harjoiteltiin sähköpostin ja QR-koodien käyttöä.

Keskiviikkona 16.3.2022 aloitimme hankkeen ensimmäisen koulutuksen, joka on suunnattu maahanmuuttajataustaisille naisille. Koulutukseen oli ilmoittautunut kuusi naista. Ensimmäisenä päivänä keskityimme pohtimaan omaa osaamista erilaisten tehtävien avulla. Täytimme yhdessä Webropol-kyselyn, jossa osallistujat arvioivat itse omaa suomen kielen osaamistaan ja digitaitojaan. Kyselyyn vastattiin QR-koodin kautta. QR- koodin käyttäminen ei ollut osallistujille entuudestaan tuttua, vaikka he olivatkin aiemmin nähneet QR-koodeja erilaisissa yhteyksissä. Kukin harjoitteli koodin lukemista omaa puhelinta käyttäen. Tilanteessa pystyi aistimaan hämmennystä siitä, kuinka helppoa QR-koodin käyttäminen lopulta oli.

Osallistujien ensikosketus tietokoneeseen oli tapahtunut aikuisiällä Suomessa. Kaikki olivat aiemmin käyneet koulutuksessa tietokoneen käytöstä, mutta oppiminen oli koettu haastavaksi isoissa ryhmissä ja kielitaidon puutteellisuuden vuoksi. Tietokoneen käyttö tuntui haastavalta ja jokainen osallistuja halusi oppia käyttämään tietokonetta sujuvammin. Osallistujat kokivat tietokoneen tärkeäksi välineeksi yhteiskunnassa toimimiseen sekä omien ja perheen asioiden hoitamiseen.

“En osaa mitään ja haluan oppia kaiken.”

Koulutuksen alussa harjoittelimme tunnistamaan ja kertomaan omasta osaamisesta. Ensimmäinen reaktio oman osaamisen tunnistamiseen oli: “en osaa mitään”. Oman osaamisen tunnistaminen vaati tukea ja kannustamista, mutta yhteisen keskustelun myötä taitoja ja osaamista alkoikin löytyä listaksi asti. Myös omien haaveiden ja unelmien sanoittaminen oli vaikeaa, eivätkä unelma tai haave olleet sanoina osallistujille tuttuja entuudestaan. Yhdessä jutellen ja käsitteitä avaten myös unelmat alkoivat selkiytyä. Moni unelmista liittyi oppimiseen, kouluttautumiseen ja työelämään. Haaveita kuvatessa paljastui voimakas tahto oppia uutta ja kehittää itseään.

Sanapilvi, jossa sanoja kuten "opiskelu", "ammatti", "suomen kieli".

Ilon kautta osaaminen näkyväksi

Koulutuksen kantava teema ensimmäisellä viikolla oli iloinen, turvallinen ja innokas ilmapiiri. Myös ohjaajat pääsivät oppimaan uutta. Merkittäviksi tekijöiksi koulutuksessa nousivat onnistumisten näkyväksi tekeminen, minäpystyvyyden vahvistaminen, yksilöllinen ohjaaminen, sopivan tasoiset tehtävät, selkeä ja rauhallinen puhe, monikanavaiset ohjeet pienissä osissa ja oppimisen sanoittaminen ääneen.

Toisena päivänä harjoittelimme QR-koodin käyttöä uudestaan. Tällä kertaa vastasimme lyhyeen palautekyselyyn. QR-koodin ilmestyessä taululle naiset kaivoivat innostuneesti puhelimiaan esille ja riensivät touhukkaasti lukemaan koodin puhelimen kameraa käyttäen. Tilanteessa pystyi havaitsemaan, kuinka tärkeää ja innostavaa osallistujista oli huomata oman osaamisen kehittyminen ja oppimisen tulokset.


Kirjoittajat:

Miia Heininen
Kirjoittaja työskentelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa Digillä opin portaille –hankkeen projektipäällikkönä ja on kiinnostunut voimavaraistavasta työotteesta, monikulttuurisuudesta ja digitaitojen vahvistamisesta.

Johanna Tepsa
Kirjoittaja työskentelee Suomen Diakoniaopistossa Digillä opin portaille –hankkeen projektikoordinaattorina ja on kiinnostunut yksilöllisten opinpolkujen tukemisesta ja vahvuuksien hyödyntämisestä koulutus- ja uraohjauksessa.


Digillä opin portaille -hankkeen taustaa

  • Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 
  • Rahoituksen myöntäjä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
  • Toiminta-aika: 1.1.2022-31.8.2023 
  • Hankeen päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto 
  • Yhteistyökumppaneita ovat Puolivälikankaan suuralueen Asukasyhdistys ry, Vuolle-Setlementti ry ja Villa Victor 
  • Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä asioimistulkkauksen opiskelijoiden kanssa.