Siirry sisältöön

Osaamisen tunnistamista vahvuuskorttien avulla

Vahvuuskortteja kuvattuina.

Mitä osaan? Mitä tykkään tehdä? Mistä en pidä? Mitä taitoja voisin vielä kehittää? Mitkä ovat minun vahvuuteni? 

 Jokaisella meistä on elämäntarinamme ja kokemuksemme, jotka ovat tuoneet matkan varrella monenlaista osaamista. Osaamisen sanoittaminen ja tunnistaminen voi kuitenkin välillä olla haastavaa. Usein emme itse edes huomaa kaikkia taitojamme, sillä ne ovat luonnollinen osa arkeamme ja tapaamme toimia. Digillä opin portaille –hankkeessa olemme yhdessä maahanmuuttajataustaisten naisten kanssa tunnistaneet heidän taitojaan ja vahvuuksiaan. Heikko kielitaito ja kulttuurillinen kokemustausta voivat vaikeuttaa oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista. 

 Korteista lisää välineitä oman osaamisen tunnistamiseen 

Olemme hankkeessa kehittäneet omat aikuisille suunnatut selkokieliset ja kuvalliset vahvuuskortit tukemaan oman osaamisen tunnistamisen prosessia. Vahvuudet ovat avattu korteissa virkemuodossa, jotta ne tukisivat suomen kielen oppimista ja vahvuuksien sanoittamista esimerkiksi työnhaussa. Vahvuuskorttien rinnalla voidaan hyödyntää Minä pidän -kortteja. Minä pidän -korttien avulla voidaan tukea omien kiinnostuksen kohteiden löytämistä ja tunnistaa myös niitä asioita, jotka eivät tunnu omilta. Vahvuuskortit ja Minä pidän -kortit löytyvät verkkosivuiltamme Materiaalit -osuudesta. 

Vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen on merkityksellistä. Se voi auttaa ymmärtämään ja sanoittamaan omaa osaamista, tutustumaan paremmin itseensä ja löytämään sopivia työllistymispolkuja. Omaa tulevaisuutta pohtiessa voi myös miettiä, millaisessa työssä, harrastuksessa tai opiskelussa omat vahvuudet pääsisivät luontaisesti esiin. Samoin voi myös pohtia, mitä osaamista haluaisi vielä kehittää.  

 Minä pystyn, minä osaan ja minä pidän 

Olemme hyödyntäneet Vahvuuskortteja ja Minä pidän -kortteja hankkeen tarjoamissa yksilöohjauksissa esimerkiksi etsimällä niiden avulla omia vahvuuksia ja kartoittamalla näin myös suomen kielen sanavarastoa osaamisesta. Valikoidut vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet käydään uudelleen läpi tehtävän avulla, jonne ohjattava merkitsee omat valintansa samalla keskustellen siitä, miten kyseinen vahvuus ilmenee juuri hänessä. Tehtävän aikana pyritään löytämään vielä muutama ohjattavan ydinvahvuus ja kiinnostuksen kohde. 

Ohjauksissa on ollut hienoa ja liikuttavaa seurata vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnistamista. Naiset ovat selvästi ilahtuneet löytäessään useita asioita, jotka jo osaavat. Kortteja selatessa omiksi vahvuuksiksi ja kiinnostuksen kohteiksi valittu korttipino on yleensä korkeampi kuin hylättyjen korttien pino. Oman osaamisen ja mielenkiinnon kohteiden tunnistaminen on ollut hyvä lähtökohta tulevaisuuden opiskelun ja urapolun suunnitteluun.


Kirjoittajat:

Miia Heininen
Kirjoittaja työskentelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa Digillä opin portaille -hankkeen projektipäällikkönä ja on kiinnostunut voimavaraistavasta työotteesta, monikulttuurisuudesta ja digitaitojen vahvistamisesta.

Johanna Tepsa
Kirjoittaja työskentelee Suomen Diakoniaopistossa Digillä opin portaille -hankkeen projektikoordinaattorina ja on kiinnostunut yksilöllisten opinpolkujen tukemisesta ja vahvuuksien hyödyntämisestä koulutus- ja uraohjauksessa.


Digillä opin portaille -hankkeen taustaa

  • Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 
  • Rahoituksen myöntäjä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
  • Toiminta-aika: 1.1.2022-31.8.2023 
  • Hankeen päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto 
  • Yhteistyökumppaneita ovat Puolivälikankaan suuralueen Asukasyhdistys ry, Vuolle-Setlementti ry ja Villa Victor 
  • Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä asioimistulkkauksen opiskelijoiden kanssa.