Siirry sisältöön

”Mikään ei tunnu paremmalta kuin auttaa ihmisiä kehittämään omia taitojaan” – harjoittelijan ajatuksia Digillä opin portaille -hankkeesta

Monikulttuurinen kuva, kädet kuvaamassa yhteistyötä.
Digillä opin portaille -hankkeen harjoittelija Sahro Botan kertoo omasta kokemuksestaan hankkeen harjoittelijana. Hän opiskelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa asioimistulkkausta.

Olen Sahro, ja olen mukana harjoittelijana Digillä opin portaille -hankkeessa. Toimin omakielisenä ohjaajana, yksilöohjaajana sekä tulkkina. Hanke on antanut minulle mahdollisuuden auttaa ja rohkaista maahanmuuttajataustaisia ihmisiä oppimaan digitaitoja.  

Hankkeen yksilöohjauksissa keskustellaan koulutus-, ura- ja työvalmennuksista. Ollessani paikalla tulkkaamassa osallistujat voivat vapaasti puhua omaa äidinkieltään. Suomen kieli voi tuntua monelle vaikealta, joten he eivät välttämättä uskalla puhua suomeksi. Olen paikalla auttamassa ja rohkaisemassa heitä yrittämään. 

Kielimuurin takia monella maahanmuuttajataustaisella henkilöllä on erityisen vaikeaa saada tietoa eri koulutuksista ja työpaikoista. Myös koulutuspolut saattavat olla hieman monimutkaisia. Digillä opin portaille -hankkeessa autamme ja motivoimme osallistujia käyttämään eri sivustoja, jotta he voivat käyttää niitä myöhemmin myös yksin kotonaan. Monet osallistujista tiesivät jo valmiiksi, mihin ammattiin tai koulutukseen he haluaisivat hakea, joten me kävimme läpi yhdessä, miten hakuprosessit yleensä toimivat. Osallistujat ovat kertoneet, miten kiitollisia he ovat olleet yksilöohjauksista, ja ovat toivoneet, että niitä olisi tarjolla myös jatkossa. 

Hankkeessa olemme käyneet läpi, miten hakea eri koulutuksiin ja miltä nettisivuilta tietoa löytyy. Kävimme myös läpi mikä on CV ja miten se tehdään. Osallistujat ovat olleet todella tyytyväisiä koulutukseen tähän mennessä, ja he ovat antaneet paljon positiivista palautetta. Palaute on motivoinut minua jatkamaan työskentelyä heidän kanssaan. Mikään ei tunnu paremmalta kuin auttaa ihmisiä kehittämään omia taitojaan, jotta he voivat käyttää niitä tulevaisuudessa.


Kirjoittaja:

Sahro Botan, Digillä opin portaille -hankkeen harjoittelija ja Diakonia-ammattikorkeakoulun asioimistulkkauksen opiskelija


Digillä opin portaille -hankkeen taustaa

  • Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Rahoituksen myöntäjä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  • Toiminta-aika: 1.1.2022-31.8.2023
  • Hankeen päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto
  • Yhteistyökumppaneita ovat Puolivälikankaan suuralueen Asukasyhdistys ry, Vuolle-Setlementti ry ja Villa Victor
  • Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä asioimistulkkauksen opiskelijoiden kanssa.