Siirry sisältöön

Digitaidot ovat tarpeellisia kansalaistaitoja myös maahanmuuttajille

Monikulttuuritaustaiset naiset kerääntyneenä kannettavan tietokoneen äärelle pöydän ympärille.
Digillä opin portaille-hankkeen digiopetus vastaa osallistujien toiveisiin opettamalla käytännön digitaitoja ja tiedonhakua kotoutumisen helpottamiseksi.

Alkusyksystä 2022 käynnistyneessä Digillä opin portaille (DOP) -hankkeessa, on joukko innostuneita maahanmuuttajia useista eri maista. Yhteisen kielen puuttuessa, hankkeen päätavoitteisiin on merkitty suomen kielen ja tarvittavien digitaitojen opetus.  

DOP-hanketta voidaan hyvällä syyllä pitää ihmislähtöisenä hankkeena, jonka keskiössä ovat rahoittajan asettamien tavoitteiden lisäksi maahanmuuttajan omat tarpeet ja toiveet kansalaistaitojensa parantamiseksi. Yhä useampi toivoo löytävänsä työpaikan aiemman koulutuksensa perusteella, mutta riittämätön suomen kielen osaaminen estää sujuvan viestinnän työnantajaosapuolen kanssa. Ryhmän jäsenten erilainen taitotaso ja sosioekonomiset erot vaikuttavat myös heidän käsityksiinsä suomalaisesta yhteiskunnasta ja heidän mahdollisuuksistaan integroitua siihen.   

Digitaidot mahdollistavat tiedonsaannin 

Puutteellisten digitaitojen vuoksi on riski, että maahanmuuttajien tiedonsaanti yhteiskunnallisista asioista, rajoittuu asiointitulkkien välityksellä saatuun viranomaistietoon ja vapaa tiedonvälitys jää heikoksi. Merkittävimmäksi haasteeksi digiopettajan näkökulmasta näyttäytyy aiemmin saadun digitiedon muokkaaminen suomalaisia olosuhteita vastaavaksi. Opetus vaatii opettajalta kulttuurienvälistä osaamista, jossa opiskelijan kotoutumista helpotetaan opettamalla digitaitojen lisäksi suomalaista työnhaku- ja tapakulttuuria. Myös opiskelumahdollisuuksia selvitetään. 

Kulttuurishokki heijastuu koti-ikävänä ja samankaltaisuuden kaipuuna

Asioimistulkkien kautta saatu tieto saattaa olla maahanmuuttajan ainoa mahdollisuus viestiä omalla äidinkielellään ja samankaltaisuuden kaipuu heijastuu diplomaattisesti haastavina kysymyksinä opettajalle. Digiopettajan tehtävänä on opettaa kuinka suomalaisen yhteiskunnan digitaalisia palveluja, ohjelmistoja ja laitteita käytetään. Suomenkielisten sanojen ja lauseiden oppimista tuetaan käännösohjelmien ja erilaisten sanakirjojen avulla lähiopetuksen lisäksi. Tämän hankkeen myötä olen kehittänyt mm. suomi-ukraina-verkkosanakirjan. 

Hyvät käytänteet monikieliseen digiopetukseen tarpeen 

 DOP-hankkeessa ensimmäistä kertaa työskentelevälle digiopettajalle maahanmuuttajien opetus on hieno tilaisuus oppia uutta asiaa vieraista kulttuureista. Opetustyö hankkeessa perustuu viestinnälliseen vuorovaikutukseen, jossa opettaakseen toista on tunnettava henkilö, jota opettaa. Tähän on mahdollista päästä vain kartoittamalla henkilön osaamistarpeita ja määrittämällä mikä nykyinen taitotaso on. Nykytilanteessa digiopetus pystyy vastaamaan kysyntään, mutta monikielinen digiopetus tarvitsee hyvien käytänteiden luomista tulevaisuuden kasvavia opetustarpeita varten.


Kirjoittaja:

Elina Perälä työskentelee Suomen Diakoniaopistossa Digillä opin portaille-hankkeen tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijana ja on kiinnostunut nykyaikaisen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä maahanmuuttajien monikielisessä digiopetuksessa.