Siirry sisältöön

Täällä ollaan, digitaitoja oppimassa!

Tärkeää oli kuunnella maahanmuuttajataustaisten naisten toivomuksia koulutustarpeista, jotta opiskelijat saatiin sitoutumaan oman osaamisensa kehittämiseen.

Digillä opin portailla -hanke pyöri lauseena suussani keväällä 2022. Mietin kuumeisesti, mitä digitaitoja maahanmuuttajataustaisten naisten pitäisi osata, jotta se tukisi heidän työllistymistään tai kouluttautumismahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Voitaisiinko suomen kieltä ja digitaitoja vahvistaa yhtä aikaa? Ajatus vei minua eteenpäin, ja lähdin suunnittelemaan digikielikylpyä.  Ensimmäisellä oppitunnilla teetin kyselyn, jonka avulla sain tietoa koulutustarpeista (ks. kuva 1). Tärkeää oli kuunnella maahanmuuttajataustaisten naisten toivomuksia koulutustarpeista, jotta opiskelijat saatiin sitoutumaan oman osaamisensa kehittämiseen.

Kuvituskuva
Kuva 1. Koulutuksen digiaiheita, joita maahanmuuttajataustaiset naiset halusivat oppia.

Kuva 1 esittää, miten toiveet kerättiin maahanmuuttajataustaisilta naisilta. Opiskelijoiden suomen kieli ei ollut kovin vahvaa ja siksi en lähtenyt tekemään perinteistä Webropol -kyselyä. Tein kuvakortit, jotta yhteinen kieli löytyisi ensimmäisellä kerralla.  Tämä oli oikein onnistunut kokeilu, josta sain myös palautetta, että kuvakortit olivat mukava lisä opiskeluun. Kuvakorteista opiskelijat valitsivat Gmailin, Wilman, Outi-kirjastot, tietokoneen käytön, pankkiasiat, opiskelun verkossa ja lisäksi Opintopolun.

Kysyessäni oppilailtani, kuinka hyvin he tuntevat digitaalisia alustoja sain vastaukseksi, että osa heistä ei ymmärrä digitaalisuudesta mitään, ja se nostaa pelkoa, ahdistusta tai inhoa. Keskustelimme, että käytämme digitaalisuutta kuitenkin hyödyksemme päivittäin.  On totta, että suuremmalle osalle digitaalisuus nostaa pelkoa, koska sähköisen sovelluksen käyttöönotto voi olla haasteellista. Tartuin tähän haasteeseen ja päätin kokeilla toisella oppituntikerralla AnswerGarden -kyselysovellusta (ks. kuva 2).

Kuvituskuva
Kuva 2. AnswerGardenilla tehty kysely koulutuksen tarpeista.

Kuva 2 osoittaa, että kun digitaalinen työkalu on käytössä, niin kieli kääntyy helposti omaan äidinkieleen. Kysymykseen vastatessa korostin muutamaan otteeseen, että kirjoittakaa suomeksi. Nostin myös esille, ettei kirjoitusvirheitä tarvitse pelätä. Voimme tämän pienen kokeilun perusteella todeta, että sana digitaalisuus tuo jännitteen niille opiskelijoille, joilla teknologia ei ole mukana jokapäiväisessä arjessa. Iloitsen kuitenkin, että AnswerGardenin listasta löytyi suomen kielellä kirjoitettuna tietokoneen käyttö, Googlen työkalut, suomen kieli, Canva ja Outlook -kalenteri. Tärkeää informaatiota toimintasuunnitelman rakentamiseen ja opiskelijoiden sitoutumiseen.

Tietoteknisiä taitoja tulee opettaa maahanmuuttajataustaisille naisille, jotta heidän digiosaamistaan saadaan vahvistettua ja näillä toiveilla päästään hyvin alkuun.


Kirjoittaja:

Hanna-Leena Huttunen, Diakin terveysalan lehtori.