Siirry sisältöön

Digiopetus tukee kokoontumiskulttuuria verkossa ja lähiopetuksessa

Kuvituskuva
Maahanmuuttajaopiskelijat ovat oppineet monenlaisia työelämä- ja opiskelutaitoja kuluneen syksyn aikana. Keskeisimpiä uusia taitoja on kartutettu Office 365- sekä Google-ympäristöissä, joissa on harjoiteltu muuan muassa etä- ja verkko-opetukseen osallistumista. Opitut digitaidot tukevat itseohjautuvuutta ja verkostoitumista sekä mahdollistavat opiskelun eri päätelaitteilla.

Osallistuminen torjuu yksinäisyyttä ja syrjäytymistä

Kulttuurienvälisessä viestinnässä on tärkeää tulla ymmärretyksi sillä tavoin kuin on tarkoittanut. Opetuksessa on huomioitu yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä arvostavien kulttuurien erot antamalla tilaa itsenäiselle ajattelulle sekä ryhmätyöskentelylle. Opetukseen osallistuminen on opiskelijoille sosiaalinen tapahtuma, jossa viestintä on tiedon ja arkisten kuulumisten vaihtoa muiden osallistujien kesken. Jokaiselle osallistujalle mahdollistetaan oman mielipiteensä esittäminen ääneen. Näin ennaltaehkäistään sosiaalista syrjäytymistä ja ryhmäpolarisaatiota.

Vertaistuesta voimaa

Opiskelija saa halutessaan kertoa vapaasti ryhmässä kokemuksiaan digipalveluiden käytöstä Suomessa ja jakaa tietouttaan muille opiskelijoille. Tämä tarkoittaa, että muita paremmin suomea puhuva tai digitaidot hallitseva, saa opastaa muita osallistujia ja antaa heille opiskeluvalmiuksia tukevia vinkkejä omaan kokemukseensa perustuen.  

 Samalla kehitetään ryhmätyötaitoja ja luodaan vertaistuen kautta pedagoginen silta aiemmin opitun ja uuden asian välille. Osallistujia ei pyritä tasapäistämään, vaan kaikille jaetaan sama tieto asiointitulkkien välityksellä, jota he voivat hyödyntää omassa arjessaan ja soveltaa heille parhaalla tavalla. Useilla osallistujilla esimerkiksi älypuhelimet ovat erilaisia, jolloin on tarpeen opastaa, miten tiettyjä ohjelmia käytetään juuri heidän päätelaitteellaan.

Opetusteknologian trendit sanelevat opetuksen suuntaa

Opetusteknologian ja etenkin etäopetuksen trendit vaikuttavat opetuksen sisältöön. Digillä opin portaille -hankkeessa osallistujat saavat runsaasti tietoa, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi taito- ja tietämystaso.  Esimerkiksi korkeakoulutettua maahanmuuttajaa saattavat turhauttaa alkeelliset, tietokoneen käyttötaitoa kartuttavat oppitunnit, mutta hän saattaa sen sijaan innostua selainpohjaisesta peliympäristöstä, jossa voi opiskella itsenäisesti suomea.

Uusimman tiedon opettaminen on myös maahanmuuttajan omanarvontunnon ja minäpystyvyyden tukemista. Karttuvat tiedonhaku- ja digitaidot kannustavat vasta Suomeen tullutta etsimään tietoa itsenäisesti ja tarkemmin, jolloin ohjausresurssien tarve vähenee ja omatoimisuus kasvaa.


Kirjoittaja:

Elina Perälä työskentelee Suomen Diakoniaopistossa Digillä opin portaille -hankkeen tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijana ja on kiinnostunut nykyaikaisen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä maahanmuuttajien monikielisessä digiopetuksessa.