Siirry sisältöön

Kokemuksia Unelmana opiskelu -koulutuksesta (Digillä opin portaille -hanke)

Kuvituskuva, kaksi naista hymyilee kampuksen portaiden yläpäässä.
Digillä opin portaille -hankkeen Unelmana opiskelu -koulutus järjestettiin marraskuussa 2022 tiiviinä kolmen opiskelupäivän toteutuksena. Opiskelimme suomalaista koulutusjärjestelmää, tutustuimme erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä opettelimme hakemaan koulutukseen. Osallistujat saivat oivalluksia oman alan valintaansa liittyen. 

Suomalainen koulutus tutuksi

Huomasimme Unelmana opiskelu -koulutuksessa, että suomalaisen koulutusjärjestelmän läpi käyminen maahanmuuttajanaisten kanssa oli tärkeää. Osallistujat oppivat uutta arkielämää tukevaa sanastoa ja peilasivat sitä omiin kokemuksiinsa. Keskustelimme myös siitä, miten koulutusjärjestelmä erosi oman kotimaan järjestelmästä. Ohjauksen näkökulmasta on myös tärkeää lisätä naisten ymmärrystä siitä, että heillä on Suomessa mahdollisuus edetä omalla koulutuspolullaan aina ylempiin korkeakoulututkintoihin saakka.  

Kuulimme koulutuksen aikana myös kahden maahanmuuttajanaisen tarinat omasta opiskelupolustaan Suomessa. Vertaisen tarinan kuulemisen avulla saatiin esimerkiksi uusia oivalluksia lähihoitajaksi opiskelusta. Mallitarinoiden avulla osallistujat voivat myös samaistua ja alkavat pohtimaan, mitkä vaihtoehdot voisivat olla itselle mahdollisia tai esimerkiksi millaisissa tehtävissä itse voisi tulevaisuudessa työskennellä. Vertaiselle on myös helpompi esittää kysymyksiä, joita askarruttavat mieltä opiskelun arkeen liittyen. 

Erilaisten koulutuspolkujen tukeminen

Olin juuri kuulolla Uraohjaus Suomessa 2022 -seminaarissa, jossa väitöskirjatutkija Miika Kekki (UEF) toi esille, että usein maahanmuuttajia ohjataan kouluttautumaan työntekijöiksi aloille, joissa Suomessa on pulaa tekijöistä. Vaikka nopea työllistyminen ja suomen kielen vahvistaminen ovat tärkeitä askeleita toimijuuden vahvistumiseen ja kotoutumiseen, on myös tärkeä tukea ja antaa tietoa monipuolisesti erilaisista mahdollisuuksista. Ohjaustilanteessa on muistettava tunnistaa tilanteet, joissa joko ohjaaja tai ohjattava itse voivat nähdä sopivat koulutusvaihtoehdot liian kapea-alaisesti esimerkiksi tuttuuden, sukupuolen tai kulttuurisen taustan perusteella.  

Unelmana opiskelu -koulutuksessa tutustuimme tehtävien muodossa ammatteihin ja eri tasoisiin oppilaitoksiin, joista niihin voi valmistua. Koulutukseen hakemiseen liittyen osallistujat saivat itse valita itseään kiinnostavan koulutusalan. Jatkoa ajatellen voisikin olla hedelmällistä tutustua koulutuksiin ja ammatteihin, jotka ovat opiskelijoille entuudestaan vieraampia. Lisäksi voisi olla tärkeää käydä läpi polkua ammattiin, joka vaatii korkeakoulututkinnon. Koulutuksessa keskityimme tällä kertaa toisen asteen koulutuksiin, koska ne olivat osallistujilla ajankohtaisia omalla koulutuspolulla etenemisessä. 

Unelmana opiskelu -koulutuksen syksyn toteutuksesta saimme hyviä eväitä ja oivalluksia kevään vastaavaa toteutusta varten.  


Katariina Kaskes

Kirjoittaja työskentelee opinto-ohjaajana Suomen Diakoniaopiston hakupalveluissa ja on kiinnostunut maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutus- ja urapolkujen tukemisesta.