Siirry sisältöön

Kohti B2-tasoa – kohti suomalaista työelämää  

Piirroskuvituksessa kolme henkilöä keskustelemassa rakennustyövarusteissa.
Opin portailta työelämään Satakunnassa -hanke (ESR) järjesti marras-joulukuussa 2022 Kohti B2-tasoa: Puhuminen työelämässä -suomen kielen intensiivikurssin, joka oli nimensä mukaisesti tarkoitettu B1-tasoisille suomen oppijoille ja keskittyi vahvistamaan puhumisen taitoa työelämän tilanteissa. Kurssilla harjoiteltiin muun muassa työhaastattelua, asiakastilanteita sekä erilaisia keskusteluja esihenkilön tai työkaverin kanssa. Lisäksi opiskelijoiden kanssa käytiin keskustellen läpi yleisesti ottaen suomalaista työkulttuuria.  Kurssi toteutettiin yhteistyössä hankkeessa mukana olevien Diakonia-ammattikorkeakoulun, Sataedun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun s2-opettajien kesken. 

Kurssin suoritti lopulta kymmenen suomen opiskelijaa, sillä kaikki halukkaat eivät täyttäneet valintakriteeriksi asetettua B1-taitotasoa. Kurssisisältöjen toteutumisen kannalta linjaus lähtötasosta oli kuitenkin ehdottoman oikea: Kohti B2-tasoa -kurssilla ei enää opeteltu vain mitä eri tilanteissa sanotaan vaan myös miten se sanotaan. Opiskelijat pääsivät harjoittelemaan esimerkiksi kohteliaisuutta, omien mielipiteiden perustelua ja vaikuttamista toisiin. Jos opiskelijan kielitaito olisi ollut heikompi kuin B1, olisi edellä mainittu ollut kielellisesti liian haastavaa.  

Kurssipalautteiden perusteella opiskelijat olivat kokeneet kurssin hyödylliseksi ja pitivät siitä, että he saivat uusia näkökulmia niin suomen puhumiseen kuin suomalaiseen työkulttuuriin. Kaikki osallistujat toivoivat myös lisää B2-tasolle tähtääviä kursseja, sillä pienemmillä paikkakunnilla niitä ei useinkaan ole tarjolla. Esimerkiksi ammattikorkeakoulun näkökulmasta tämä on ongelma, sillä amk-opinnot edellyttävät B2-tason kielitaitoa, mitä oppijan voi olla vaikea saavuttaa varsinkin oman tuottamisen (puhuminen ja kirjoittaminen) osalta. Myöskään työelämän kannalta B1-taso, joka on tavoitetaso aikuisille maahan muuttaneille suunnatussa kotoutumiskoulutuksessa, ei riitä esimerkiksi asiantuntijatehtäviin eikä esimerkiksi haastavimpiin asiakastilanteisiin. Hankkeen aikana järjestetyt koulutukset pitäisi saada siis yhdeksi pysyväksi (henkilöstö)koulutusmahdollisuudeksi, jota muunkielisille työntekijöille tai -hakijoille voitaisiin tarjota.  

Varsinainen kehittyminen B2-tasolle on tietysti oppijan itsensä vastuulla. Kuitenkin sekä valtion että yritysten olisi hyvä toimia mahdollistajana tässä prosessissa: Kuntien kotoutumissuunnitelmissa pitäisi mahdollistaa suomen kielen opiskelu B2-tasolle asti varsinkin asiantuntijatyöhön tähtäävien maahan muuttaneiden kohdalla. Suunnitelma pitäisi olla myös siitä, mitä tapahtuu kotoutumisajan jälkeen.  

Toisaalta yritysten pitäisi hyödyntää enemmän työpaikkasuomi-koulutuksia ja kartuttaa tällä tavoin muunkielisten työntekijöidensä osaamista. Kielitaitoon panostus sitouttaa yhteisöön ja parantaa niin työllistymis- kuin työntekoedellytyksiä. Kohti B2-tasoa -kurssin opiskelijat toivat niin kurssin aikana kuin sen jälkeenkin esiin sitä, miten maahan muuttanut haluaa pystyä toimimaan täysvaltaisena ja vakavasti otettavana työyhteisön jäsenenä. Avainasemassa siinä on suomen kielen taidon kehittämismahdollisuus sujuvasta peruskielitaidosta kohti itsenäistä kielitaitoa. 


Kirjoittajat:

Ella Saarinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Anna Taimi, Sataedu 

Marja Tomberg, Satakunnan ammattikorkeakoulu  


Opin portailta työelämään Satakunnassa

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hanke tukee maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden opintoja ja siirtymää työelämään. Hankkeella vahvistetaan myös työelämän edustajien monikulttuurisuus- ja ohjausosaamista.

Hanke tarjoaa työelämälle monikulttuurisuus- ja kielitietoisuuskoulutuksia, valmennuksia sekä verkostotyötä. Hanke auttaa osaajia ja työpaikkoja löytämään toisensa.

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2019–30.6.2023.