Siirry sisältöön

Digillä opin portaille: Miksi juuri verbit? 

Kuvituskuva, kaksi naista heittää "ylävitosen".
Lyhyen koulutuksen alussa täytyy tehdä valintoja siitä, mitä asioita käytettävissä olevien viikkojen aikana opinnoissa nostetaan esiin. Kaikkea ei ehdi, vaikka koulutukseen osallistujat imisivätkin tietoa itseensä jopa niin, että uusimman koulutuksen alkuvaiheilla huolestuimme, olemmeko valmistautuneet tarpeeksi laajalla ja monipuolisella opetusmateriaalilla voidaksemme vastata osallistujien tarpeisiin. 

Verbeillä kuvataan toimintaa

Digillä opin portaille -hankkeen koulutuksiin osallistuvat naiset ovat toiminnan naisia. Monet heistä opiskelevat, osa käy töissäkin, jokaisella on koti hoidettavanaan, toisilla perhe ja lapsiakin. Näiden naisten elämässä ei pysähtyneisyyden hetkiä juuri ole. Hankkeen suomen kielen tunneilla päätettiin tarjota osallistujille digisanaston lisäksi verbejä, koska niiden avulla voi kuvata toimintaa. Ajattelimme, että ei riitä, jos osallistujat tietävät tietokoneen osien nimet. Halusimme antaa heille sanat ja taidot sen kertomiseen, mitä he tietokoneella tekevät. 

Jokapäiväisen elämän pyörityksessä

Valintoja on tehty jo ennen koulutuksen sisältöjen suunnittelua. Kohderyhmän määrittely on ollut yksi isoimmista. Kun kaikki osallistujat ovat maahanmuuttajataustaisia naisia kielenoppimisensa alkutaipaleella, on sillä vaikutusta koko koulutuksen kulkuun. Jokapäiväisessä puheessa nousevat esiin naisille tärkeät asiat: perhe, koti ja lapset, joiden hoitamiseen tarvittavien sanojen osaaminenkin on tärkeää. Näiden elämässä oleellisten asioiden pyörittämisen kuvaamiseen tarvitaan verbejä. 

Muutos perhekeskeisyydessä

Perheen, kodin ja lasten hoitaminen edellyttävät nykyisen digitalisaation aikana modernin toiminnan hallintaa. Perhekeskeisyys ei ole keskittymistä kodin seinien sisäpuolelle, vaan asioiden hoitaminen edellyttää digitaitoja. Jos lapsen opettaja laittaa kotiin Wilma-viestin, huoltajan on saatava viesti auki, osattava lukea se ja ehkä vastatakin. Digillä opin portaille -hankkeen koulutuksissa opetetaan paitsi sitä, kuinka viesti teknisesti avataan, myös sitä, miten viestiin käytännössä vastataan. Elämässä tarvitaan toimijuutta ja toimintaa. Verbejä. Siksi niitä on toiminnan naisille koulutuksessa tarjolla. 


Kirjoittaja:

Heidi Silvan, Diak, suomen kielen ja viestinnän lehtori