Siirry sisältöön

Digillä opin portaille: Google Kääntäjä kielenoppijan mukana

kolme naista istuu ja katsoo neljättä, joka puhuu seisoen. Yhdellä naisista on kannettava tietokone auki.

Tämän alueen monivärinen paita kirjailtiin paksulla langalla, jonka ansiosta koriste saa helpotuksen.”

Yksi hankkeen osallistujista oli innostunut tekemään esityksen ukrainalaisista vaatteista, kun Digillä opin portaille -hankkeen koulutuksessa oli opiskeltu Google Sliden käyttöä. Hän oli tehnyt hienon esityksen, jonka suomenkielisten tekstien laatimisessa hän oli käyttänyt apunaan Google Kääntäjää. Pääasiassa tekstien suomen kieli oli hyvää ja ymmärrettävää, ja opimme paljon ukrainalaisesta kirjonnasta. Joitakin hauskoja kömmähdyksiä kieleen oli livahtanut, kuten koristeiden saama helpotus.  

Google Kääntäjä apuna viestimisessä

Osallistujat ovat näppäriä käyttämään Google Kääntäjää. Hankkeen opetuksessa meillä on käytössä tulkki, joten ylimääräisille apuvälineille ei ole ollut tarvetta. Kahvitauoilla, tehtäviä tehdessä tai vaikkapa työhaastattelusimulaatiossa Google Kääntäjä otetaan kuitenkin herkästi käyttöön. Toki tässä on yksilöllisiä eroja: osa turvautuu kääntäjän apuun herkemmin ja osa pyrkii ilmaisemaan itseään vähäiselläkin suomen kielen sanavarastolla.  

Google Kääntäjää voi käyttää monin eri tavoin. Siihen voi kirjoittaa tekstiä, siihen voi puhua tai sillä voi kääntää tekstiä suoraan kuvasta. Kääntäjä tarjoaa käännösehdotuksen halutulla kielellä. Opiskelijat käyttävät kaikkia vaihtoehtoja joustavasti. Kääntäjä mahdollistaa viestin välittymisen ja vaikkapa opettajan esittelemän verkkosivun ymmärtämisen näppärästi.  

Google Kääntäjä ja kielen oppiminen

Tuntuu siltä, että jotkut koulutuksiin osallistujat eivät oikein tyytyisi siihen yksinkertaiseen viestimiseen, johon nupullaan oleva kielitaito riittää. He kirjoittavat mielellään pitkiä tekstejä äidinkielellään Google Kääntäjään ja sitten käyttävät käännöstä sellaisenaan viestimiseen. Tällöin käännöksen sanat tai fraasit eivät yhdisty oppijan päässä omakielisiin vastineisiin, mutta viesti saadaan välitettyä eteenpäin. Usein viesti vieläpä vastaa melko hyvin toivottua.  

Kun Google Kääntäjää käytetään pitkien kokonaisuuksien kääntämiseen kieleltä toiselle, se ei tunnu palvelevan oppimista kovin tehokkaasti. Sen sijaan osa oppijoista käyttää Kääntäjää sanojen tai fraasien kääntämiseen. Silloin saadaan helposti vastine käytettäväksi osana viestintää. Vaikka ilmaus ei sellaisenaan jäisikään heti oppijan mieleen, se kuitenkin hetkellisesti yhdistyy johonkin omakieliseen vastineeseen.  

Olemme järjestäneet useissa koulutuskokonaisuudessa yhdellä kerralla työhaastattelusimulaatioita. Olemme ensin keskustelleet yhdessä mahdollisista työhaastattelukysymyksistä ja osallistujat ovat saaneet valmistautua miettimällä, mitä he haastattelussa kertoisivat itsestään. Yksi osallistuja tarvitsi haastattelussa suomenkielistä vastinetta ukrainan sanalle kandidaatti. Hän etsi sitä Google Kääntäjästä, joka ehdotti ensin poikamiestä. Sana ei sopinut kontekstiin, joten oikean vastineen etsimistä jatkettiin ja lopulta viesti saatiin oikein. Loppujen lopuksi ymmärrys saavutettiin merkitysneuvottelussa paremmin ja heikommin kieltä osaavan kesken siten, että apuna käytettiin käännösohjelman tarjoamia käännösvaihtoehtoja.  

Oppiminen vaatii työtä

Joskus tärkeintä on vain saada viesti helposti välitettyä. Silloin Google Kääntäjä on oiva apuväline, joka on kännykässä lähes koko ajan käden ulottuvilla. Uuden kielen oppimisessa tärkeintä ei ole viestiä toisella kielellä helposti ja nopeasti, vaan tärkeää on olemassa olevan sanavaraston hyödyntäminen, uusien sanojen mieleen painaminen tulevaa käyttöä varten sekä kielenkäytön konventioiden sisäistäminen. Se vaatii työtä. Aluksi täytyy tyytyä yksinkertaisiin ja vajavaisiin ilmauksiin, kun kielitaito ei vielä riitä kovin monimutkaiseen kertomiseen. Siitä huolimatta vähäiselläkin kielitaidolla pystyy viestimään monenlaista. Kannustamme koulutuksissa osallistujia yrittämään asian sanomista ensin itse. Kielitaito alkaa karttua, kun rohkeasti käyttää omaa olemassa olevaa kielitaitoaan eikä liian helposti ulkoista viestin välittämistä Googlelle.  

Kirjoittajat

Anni Elamaa ja Katri Huovinen
Digillä opin portaille -hanke