Siirry sisältöön

Digillä opin portaille: Oppimisen huikeaa ihanuutta ITK-konferenssissa

Diakin kuuden digihankeen henkilöstön ryhmäkuva TKI-päiviltä
Digillä opin portaille -hankkeesta osallistuttiin Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssiin huhtikuussa. Konferenssissa pääsimme esittelemään hankkeen tuloksia ja oppimaan uutta konferenssin monipuolisesta tarjonnasta.

Huhtikuun lopulla olimme esittelemässä Digillä opin portaille -hanketta Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) -konferenssissa Hämeenlinnan Aulangolla. ITK-konferenssi on Suomen suurin digitaalisen koulutuksen tapahtuma. Konferenssissa osallistujilla on mahdollisuus valita laajasta ohjelmasta, millaiset digitaalisen koulutuksen teemat heitä eniten kiinnostavat ja kiertää näytteilleasettajien pisteitä. Konferenssin teema oli tänä vuonna ”Oppimisen huikea ihanuus”.

Hankkeemme oli konferenssissa mukana kahdella esityksellä. Molempina konferenssipäivinä hankkeemme posteri oli esillä posterinäyttelyssä kertomassa hankkeemme tuloksista ja tuotetuista materiaaleista ja toisena päivänä toteutimme toimintasession yhdessä Diakin digihankkeiden Digillä terveysvalmennusta, LikiDigi – Voimavaroja arkeen, DigiHoi – Älä jätä ja Digi perheiden voimavarana kanssa.

ITK-konferenssin posterinäyttelyssä oli yli 40 posteria. Postereissa esiteltiin digitaalisuuden hyödyntämistä opetuksessa varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Aiheina oli muun muassa opettajien digipedagogisten taitojen kehittäminen ja erilaisten digisovellusten hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa.

Kuvakollaasi: maisemakuva Hämeen linnasta ja kävelijöistä. Toisessa kuvassa hanketiimi esittelee iloisena hankkeesta tehtyä posteriaMeidän posterimme erottui monista muista, sillä hankkeemme kohderyhmää ovat henkilöt, joiden digitaidot ovat usein hyvin puutteelliset ja joiden digitaalisuuden hyödyntämistä vaikeuttaa puutteellinen kielitaito. Posterissamme esiteltiin hankkeessa tuotettuja materiaaleja, joiden avulla voidaan ohjata ja rohkaista maahanmuuttajataustaisia naisia yhä digitaalistuvamman koulutuksen pariin.

Digix6 Minä pystyn, sinäkin pystyt! -toimintasessiossa osallistujat pääsivät tutustumaan kuuden Diakin digihankkeen teemoihin ja tuloksiin. Toimintasession taustalla kulki tarina Olleriina Oppijasta. Aluksi osallistujat pääsivät videon avulla samaistumaan Olleriinan tunnelmaan tilanteessa, jossa oppiminen ei ollut kovin ihanaa tai innostavaa. Tämän jälkeen siirryttiin pisteille, joiden kautta saatiin ratkaisuja oppimisen huikean ihanuuden vahvistamiseen. Toimintasession lopuksi osallistujien kanssa käytiin vielä yhteinen simulaationpurkukeskustelu. Osallistujat antoivat toimintasessiosta positiivista palautetta. Digillä opin portaille -hankkeen pisteellä osallistujat pääsivät tutustumaan hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin ja tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Materiaalit herättivät paljon kiinnostusta ja niistä kertovia esitteitä otettiin mukaan omaan organisaatioon useampia kappaleita.

Uusia ideoita ja tulevaisuudensuunnitelmia

Hienoa tällaisessa konferenssissa on se, että pääsimme tutustumaan erilaisiin mahdollisuuksiin hyödyntää digitaalisuutta ja teknologiaa oppimisen tukena. Sen lisäksi, että hankkeemme pääsi esittelemään tuloksia ja materiaaleja, myös me saimme tutustua muiden toimijoiden kehittämiin ratkaisuihin ja materiaaleihin. Esimerkiksi Yhdessä digimmin -hankkeessa on tehty oppimisympäristö, jossa pääsee harjoittelemaan digitaitoja hahmojen kanssa, mikä tarjoaa kiinnostavaa materiaalia hyödynnettäväksi tulevissa koulutuksissa maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Saavutettavan oppimateriaalin suunnitteluun saimme vinkkejä Moottori -hankkeen posterista.

Konferenssin monipuolinen tarjonta inspiroi myös pohtimaan mahdollisuuksia tulevaan. Jatkossa voisi kokeilla rohkeammin esimerkiksi virtuaalitodellisuuden ja erilaisten digipelien hyödyntämistä osana maahanmuuttajataustaisille henkilöille järjestettävää koulutusta. Nyt olemme valmiimpia hyödyntämään ja ideoimaan monipuolisempia opetuskäytäntöjä teknologiaa hyödyntäen


Kirjoittajat:

Miia Heininen, Katri Huovinen, Johanna Tepsa ja Hanna-Leena Huttunen, Digillä opin portaille -hanke