Siirry sisältöön

Digillä opin portaille -hankkeen loppujulkaisussa kuvataan hankkeessa saatuja kokemuksia ja havaintoja

Digillä opin portaille -hankkeen loppujulkaisussa ”Digi- ja kielitaidoilla osallisuutta – Digillä opin portaille -hankkeen tuloksia” kuvataan hankkeen toiminnassa saatuja kokemuksia ja tehtyjä havaintoja. Lisäksi julkaisussa esitellään hankkeessa kehitettyjä materiaaleja ja niiden käyttöä. 

Julkaisu on jaettu neljään osaan. Ensimmäinen osa kertoo hankkeen toiminnasta ja hanketiimin työskentelystä. Toisessa osassa pohditaan digitaitojen oppimisen merkitystä, ja kolmannessa osassa kielitaidon kehittyminen on pääosassa. Neljäs ja viimeinen osa keskittyy koulutus- ja uraohjaukseen sekä vahvuuksiin. Hankkeen toiminnan läpileikkaavat teemat olivat myönteinen ilmapiiri, positiiviset oppimiskokemukset ja osallistujien kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Nämä teemat tulevat esiin jokaisessa tämän julkaisun osassa ja artikkelissa. 

Loppujulkaisu on luettavissa täällä