Siirry sisältöön

Työelämän monikulttuurisuusosaamista vahvistettiin Satakunnassa 

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hankkeessa (ESR) tuettiin maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden sujuvaa siirtymää koulutuksesta työelämään. Tavoitteena oli, että hankeoppilaitosten maahanmuuttajataustaiset, kansainväliset - ja romaniopiskelijat valmistuvat määräajassa ja työllistyvät koulutusaloilleen. Hankkeessa vahvistettiin myös monikulttuurisuus- ja kielitietoisuusosaamista satakuntalaisilla työpaikoilla. 

Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) hallinnoima Opin portailta työelämään Satakunnassa -hanke tuki maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden opintoja ja siirtymää työelämään. Hanketta toteuttivat Satakunnan alueen ammattikorkeakoulut (Diak ja SAMK) sekä toisen asteen oppilaitokset (Sataedu ja WinNova). 

– Tarjosimme hankeoppilaitosten opiskelijoille monipuolista tukea loppuvaiheen opintoihin ja harjoitteluihin. Työelämään siirtymää tuettiin yksilöllisellä työnhaunohjauksella sekä teemoitetuissa ryhmäohjauksissa. Lisäksi tarjosimme suomen kielen koulutusta, kielitukea oppitunneille, opiskeluun ja harjoitteluihin sekä Urakahvila- ja muita rekrytilaisuuksia, kertoo projektipäällikkö Anu Halonen Diakista. 

Hankkeessa tuotetiin materiaaleja sekä opiskelijoiden että työelämän tarpeisiin. Työnhaun selkeän muistikirjan avulla maahanmuuttajataustainen opiskelija saa apua työnhakuun liittyviin asioihin.  Webinaaritallenteista löytyy muun muassa perehdytystä suomalaisen työpaikan arkeen sekä pelisääntöihin. 

Rohkeutta ja työelämävalmiuksia

– Työnhaun ohjauksessa sain neuvoja ja rohkeutta kysyä itselleni harjoittelupaikkaa. Pääsin harjoitteluun ja jos harjoitteluni sujuu hyvin voin myös työllistyä samaan työpaikkaan, kertoo hankkeeseen osallistunut rakennusalan opiskelija.

– Suomen kielen kurssi antoi minulle rohkeutta puhua suomea. Vaikka suomen kieli on minulle vaikeaa, huomasin, että taitoni onkin vähän parempi, kuin kuvittelin. Haluan kehittyä lisää, sanoo Nursing-opiskelija  .

Kieli- ja kulttuuritietoisuus tukevat osallisuutta

Työelämän edustajien monikulttuurisuus- ja ohjausosaamista vahvistettiin monikulttuurisuus- ja kielitietoisuuskoulutusten, räätälöityjen valmennusten sekä esimerkiksi Kaikkien kahvihuone- sekä Kulttuurikimara-koulutuskokonaisuuksien avulla. MUNDO-harjoittelumallin avulla luotiin uudenlaista monikulttuurisuutta terveydenhuollon yksiköihin 

– Hanke auttoi myös osaajia ja työpaikkoja löytämään toisensa. Yhteensä noin 400 ihmistä osallistui Urakahviloihin ja muihin työelämäyhteistyötä vahvistaviin tilaisuuksiin, Halonen tiivistää.

Näitä tilaisuuksia olivat muun muassa erilaiset rekry- ja infotilaisuudet, joissa työnantajat ja työntekijät kohtasivat toisiaan. Verkostoitumisen lisäksi tilaisuuksissa kuultiin esimerkiksi alumnitarinoita sekä työpaikkojen rekrytointiprosesseista ja työvoimatarpeista.  

Hankkeessa tuotetussa Monikulttuurinen työyhteisö -oppaassa on vinkkejä, ideoita ja tietoa monikulttuurisen työyhteisön sujuvaan arkeen. Oppaan teemoja ovat muun muassa työyhteisö ja erilaiset kulttuurit, uusien työntekijöiden perehdytys ja ohjaus sekä selkeä suomen kieli ja vuorovaikutus työyhteisössä.  

Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit ja webinaarit ovat vapaasti hyödynnettävissä hankkeen verkkosivuilla: opinportailla.diak.fi 

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). Osatoteuttajina toimivat Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu) sekä Länsirannikon koulutus Oy (WinNova ajalla 9/19–12/21). Hanke sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta. Kansallinen rahoittajaviranomainen on Keski-Suomen ELY-keskus. Hankkeen toiminta-aika oli 1.8.2019–30.6.2023. 


Lisätietoa:

Projektipäällikkö Anu Halonen, p. 040 509 2432 / anu.halonen@diak.fi 

Hankkeen verkkosivut: opinportailla.diak.fi/hankkeet/opin-portailta-tyoelamaan-satakunnassa