Siirry sisältöön

Oulussa edistetään maahanmuuttajataustaisten naisten opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia

Monikulttuuritaustaiset naiset kerääntyneenä kannettavan tietokoneen äärelle pöydän ympärille.
Tammikuussa käynnistynyt Digillä opin portaille -hanke tukee maahanmuuttajataustaisten naisten opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia. Hankkeessa järjestetään työelämän valmiuksia tukevia koulutuksia, joiden teemoja ovat muun muassa digitaidot, suomen kieli digiympäristöissä ja uraohjaus. Hankkeen tavoitteena on myös monikulttuurista ohjaustyötä tekevien ammattilaisten osaamisen vahvistaminen.

– Digitaitoja vahvistamalla maahanmuuttajataustaiset naiset pystyvät itse etsimään tietoa ja hoitamaan asioitaan verkossa. Kiinnittyminen työhön tai opiskeluun laajentaa sosiaalisia verkostoja sekä edistää kielitaitoa ja kotoutumista. Lisäksi heidän opiskelu- ja työllistymisvalmiuksien tukeminen voi helpottaa ja ennaltaehkäistä työvoimapulaa eri aloilla, kuvailee hankkeen projektipäällikkö Miia Heininen Diakista.

Idea hankkeeseen syntyi Puolivälikankaan suuralueen asukasyhdistyksen toiminnassa Oulussa.

– Yhdistyksen toimijat tunnistivat tarpeen maahanmuuttajataustaisten naisten digitaitojen tukemiseen, Heininen sanoo.

Tähän mennessä hankkeessa on suunniteltu ja aikataulutettu koulutuksia ja oltu yhteydessä mahdollisiin yhteistyökumppaneihin.

– Keväällä on tulossa ensimmäinen yksilöllinen ja vahvuusperustainen koulutus- ja uraohjaus-aiheinen koulutuspaketti maahanmuuttajataustaisille naisille. Osallistujat saavat valmiuksia ja tukea oman opiskelu- ja työllistymispolkunsa suunnitteluun, jolloin esimerkiksi kotiäitiys ei enää näyttäydy ainoana toteutettavissa olevana vaihtoehtona, Heininen kertoo.

Syksyllä samansisältöinen koulutuspaketti toteutetaan uudestaan, jolloin aloitetaan myös ryhmämuotoinen koulutus- ja uraohjaus. Syksyllä on tulossa myös monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisille suunnattua koulutusta, joka tarjoaa uutta tietoa maahanmuuttajataustaisten naisten ohjaamiseen ja tukemiseen. Yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Puolivälikankaan suuralueen asukasyhdistys ry, Vuolle-Setlementti ry ja Villa Victor.

Digillä opin portaille -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja osatoteuttajana on Suomen Diakoniaopisto. Hanke saa rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta. Kaksivuotinen hanke päättyy 31.8.2023. 

Lisätietoa hankkeesta:

projektipäällikkö Miia Heininen

miia.heininen@diak.fi, p. 050 528 4820