Siirry sisältöön

Uutta materiaalia kielitietoiseen ohjauksen ja digitaitojen tukemisen avuksi

Minä pidän -kortteja kuvattuna ja kädet.

Digillä opin portaille -hanke on tuottanut ilmaisia materiaaleja maahanmuuttajataustaisten naisten koulutus- ja työllistymisvalmiuksien edistämiseen. Materiaaleja voivat hyödyntää sekä maahanmuuttajataustaiset naiset että monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaiset.

Aikuisille suunnatut Minä pidän -kortit on kehitetty tukemaan omien kiinnostuksen kohteiden löytämistä ja sanoittamista. Kortit voivat tukea oman urapolun suunnittelussa ja niiden avulla voidaan tuoda esille omaa osaamista ja taitoja. Minä pidän -kortit ovat saatavilla suomeksisomaliksivenäjäksi ja kiinaksi .

Myös aikuisille suunnatut selkokieliset vahvuuskortit on kehitetty tukemaan oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista.  Korttien avulla voidaan lisätä ymmärrystä omasta osaamisesta ja taidoista ja löytää näin sopivia työllistymispolkuja ja tukea ammatinvalintaa. Vahvuuskortit ovat saatavilla suomeksisomaliksikiinaksi ja venäjäksi.

Molemmat kortit löydät täältä.