Siirry sisältöön

Siirtymien sujuvoittaminen toisen asteen koulutuksesta korkeakouluun

Opin portailla Satakunnassa -hankkeessa luotiin korkeakouluvalmiuksia vahvistavia ja koulutuksellista tasa-arvoa edistäviä kulttuurisensitiivistä tukimuotoja, joiden avulla maahanmuuttajien opiskelupolkua on mahdollista sujuvoittaa.

Tukea tarjottiin opiskelijoille toisen asteen opinnoissa, valmentavina koulutuksina ennen korkeakouluopintoja, yhteishakujen aikaan valintakoevalmennuksina sekä korkeakouluopintojen aikana.

Opiskelupolun sujuvoittamisen keinoja

Hankkeessa todettiin, että parhaiten opiskeluvalmiuksia voi tukea seuraavilla keinoilla:

  • tuki toisen asteen opintojen aikana
  • opinto-ohjaus
  • suomen kielen taidon vahvistaminen B1-tasosta ylöspäin
  • erillisvalinnat korkeakouluun
  • verkko- ja monimuoto-opiskelutaitojen vahvistaminen
  • yksilöllinen tuki opintojen eri vaiheissa, tukipajatoiminta
  • opiskelijamentorointi

Opintojen tukeminen opiskelupolun eri vaiheissa

Hankkeen keskiössä oli erilainen ja eri vaiheissa toteutettu tuki, jota kuvion mukaisena portaittain ylöspäin etenevänä jatkumona tarjottiin hanketyönä maahanmuuttajaopiskelijoille opiskelupolun eri vaiheissa.

Kuviossa havainnollistuu opiskelupolkua sujuvoittavat elementit ja että tukea tarvitaan erityisesti opintojen alkuvaiheissa, jotta opiskelijoille selkiytyy opiskeltavien sisältöjen vaatimukset sekä tavat, joilla opintosuoritukset toteutuvat.

Kun suomen kieli, erityisesti ammatillinen kielitaito ja monimuoto-opiskelutaidot vahvistuvat, yksilöllisen tuen tarve vähenee ja opiskelija kykenee yhä itseohjautuvampaan itsenäiseen opiskeluun. Opinto-ohjauksen ja opiskelijamentoroinnin on hyvä olla opiskelijoiden käytettävissä koko prosessin ajan.