Monikulttuurisuus- ja kulttuurisensitiivisyyskoulutusta työelämälle

Opin portailta työelämään -hanke tarjoaa työyhteisöjen edustajille maksutonta perehdytystä kulttuurillisiin ja kielellisiin eroihin, kulttuurien väliseen kohtaamiseen sekä ohjaustaitoihin. Osallistujat pystyvät hyödyntämään koulutusta omassa työssään.

Kohderyhmät

Koulutuksen kohderyhmiä ovat:

  • Eri alojen työelämän edustajat
  • Harjoittelujen / työssä oppimisen ohjaajat
  • Rekrytoijat, uraneuvojat, työntekijöiden ohjaajat
  • Oppilaitosten ammattilaiset
  • Opinnäytetöiden yhteyshenkilöt

Koulutuksen ajankohdat

  • Kevät 2019: 13.2., 14.3., 28.3., 3.4., 10.4, 8.5.2018 iltapäivisin, tarkentuu
  • Syksy 2019 ja kevät 2020
  • Hankkeen jälkeen verkkokurssi saatavana.

Oletko kiinnostunut koulutuksesta?

Kerro yhteystietosi: https://www.webropolsurveys.com/S/8975660F18E77516.par
tai ota yhteyttä: marja.pinolehto@diak.fi, projektipäällikkö,
katja.nuottila@diak.fi, työelämäkoordinaattori