Siirry sisältöön

MUNDO-harjoittelumalli

MUNDO-harjoittelun prosessikaavio
MUNDO-harjoittelun prosessikaavio

MUNDO-harjoittelun prosessikaavio (pdf)

The process diagram of MUNDO-practice
The process diagram of MUNDO-practice

The process diagram of MUNDO-practice (pdf)

 

MUNDO harjoittelu on monikielinen, -alainen ja -kulttuurinen harjoittelu. MUNDO-harjoittelussa on opiskelijamoduuliharjoittelun ja tandem harjoittelun lisäksi strukturoitua kielen ja kulttuurin oppimisen tukemista harjoittelun aikana sekä näiden aiheiden koulutusta kaikille harjoitteluun osallistuville osapuolille.  MUNDO-harjoittelussa korostuu monikielisyys, kielitietoisuus ja selkokielisyys.

Tällä sivustolla on MUNDO-harjoittelun prosessikaavio ja materiaali, jonka avulla on mahdollista ottaa MUNDO-harjoittelu käyttöön. MUNDO-harjoittelua voi räätälöidä harjoittelun tarpeisiin sopivaksi.

The MUNDO practice is a multilingual, multiprofessional and multicultural practice. In addition to student module practice and tandem practice, MUNDO practices include structured language and cultural learning support during the practice on these topics for all participants in the practice.  MUNDO practice emphasizes multilingualism, linguistic awareness and plain language.

On this website you will find the MUNDO practice process diagram and materials to enable you to implement the MUNDO practice. MUNDO can be modified to the needs of the practice.

Opiskelijalle / For Student

Harjoitteluohjaajalle / For a Mentor of clinical practice

Opettajalle / For Teacher

Lisämateriaalia / More information

Lisämateriaali sisältää aiheeseen liittyviä tekstejä ja muita materiaaleja. Additional material includes texts and other materials related to the topic.

Moduuliharjoittelu antaa ja haastaa – yhteistyöllä kohti monikulttuurisempia sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöjä

https://samkarit.samk.fi/2022/03/14/moduuliharjoittelu-antaa-ja-haastaa-yhteistyolla-kohti-monikulttuurisempia-sosiaali-ja-terveydenhuollon-tyoyhteisoja/

Moduuliharjoittelu haastaa ja antaa

https://opinportailla.diak.fi/2021/11/11/koulutettua-tyovoimaa-ei-ole-varaa-jattaa-tyollistamatta-moduuliharjoittelu-haastaa-ja-antaa/

Monikulttuuriseen työelämään

https://opinportailla.diak.fi/monikulttuuriseen-tyoelamaan/

”Konstit on monet” -työvälineitä terveydenhuoltoalan monikulttuurisiin työyhteisöihin

https://uasjournal.fi/4-2022/konstit-on-monet-tyovalineita-terveydenhuoltoalan-monikulttuurisiin-tyoyhteisoihin/

Työkaluja terveydenhuoltoalan monikulttuurisiin työympäristöihin. Teoksessa: SeAMK-SAMK Tutkimusfoorumi 2022

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/788559/B178.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Opin portailta työelämään Satakunnassa: Miten ohjataan monikulttuuristen työntekijöiden ammatillista kehittymistä?

https://opinportailla.diak.fi/2023/01/24/opin-portailta-tyoelamaan-satakunnassa-miten-ohjataan-monikulttuuristen-tyontekijoiden-ammatillista-kehittymista/

Kielitietoisen viestinnän tavoitteena saavutettavuus ja kaikkia arvostava vuorovaikutus

https://opinportailla.diak.fi/2022/10/25/kielitietoisen-viestinnan-tavoitteena-saavutettavuus-ja-kaikkia-arvostava-vuorovaikutus/

Ota kielitietoisuus ja selkokieli työkaluiksi monikulttuurisen työyhteisön rakentamiseen

https://opinportailla.diak.fi/2021/11/23/ota-kielitietoisuus-ja-selkokieli-tyokaluiksi-monikulttuurisen-tyoyhteison-rakentamiseen/

Kaikkien kahvihuone! Kohti osallisuutta monikulttuuristuvissa työyhteisöissä

https://opinportailla.diak.fi/2021/09/23/kaikkien-kahvihuone-kohti-osallisuutta-monikulttuuristuvissa-tyoyhteisoissa/

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hankkeen työkalut suomen kielen tukemiseksi kansainvälisiin terveysalan tutkinto-ohjelmiin. Teoksessa: Ilon kautta – laadusta tinkimättä! : Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivät 7.–8.10.2021 SAMKissa

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/511942/2021_B_18_SAMK-Ilon_kautta-laadusta_tinkimatta.pdf?sequence=1&isAllowed=y