Siirry sisältöön

Blogi

Kokemuksia Unelmana opiskelu -koulutuksesta (Digillä opin portaille -hanke)

Digillä opin portaille -hankkeen Unelmana opiskelu -koulutus järjestettiin marraskuussa 2022 tiiviinä kolmen opiskelupäivän toteutuksena. Opiskelimme suomalaista koulutusjärjestelmää, tutustuimme erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä opettelimme hakemaan koulutukseen. Osallistujat saivat oivalluksia oman alan valintaansa liittyen. 

”Kieli on valtaa” ja muita oppeja koulutuksesta monikulttuurista ohjaustyötä tekeville 

Digillä opin portaille -hankkeessa järjestettiin syksyllä 2022 koulutusta myös monikulttuurista ohjaustyötä tekeville ammattilaisille. Ensimmäinen ammattilaisille suunnattu koulutuspäivä toteutettiin lähitapaamisena Diakin ja SDO:n kampuksella Oulussa. …

Digitaalisuus muuttaa nykysuomea

Suomen kielen tunneilla on haastettu paitsi opiskelijoiden ymmärrystä, myös opettajien aivoja ja nykykielen tietoutta. Digitalisaation myötä uudet sanat ovat tulleet suomen kieleen ja sen myötä opetukseen jäädäkseen.

Toimintasuunnitelma kohti digitaitojen vahvistamista

Digillä opin portaille -hankkeen avulla maahanmuuttajataustaisten naisten minäpystyvyyden tunnetta vahvistettiin hyödyntämällä digitaalisia välineitä opetuksen tukena, jotta opinnoissa pärjääminen, itseohjautuvuus, itsenäinen opiskelu ja etäopiskelutaidot lisääntyisivät.

Digiopetus tukee kokoontumiskulttuuria verkossa ja lähiopetuksessa

Maahanmuuttajaopiskelijat ovat oppineet monenlaisia työelämä- ja opiskelutaitoja kuluneen syksyn aikana. Keskeisimpiä uusia taitoja on kartutettu Office 365- sekä Google-ympäristöissä, joissa on harjoiteltu muuan muassa etä- ja verkko-opetukseen osallistumista. Opitut digitaidot tukevat itseohjautuvuutta ja verkostoitumista sekä mahdollistavat opiskelun eri päätelaitteilla.

Kielitietoisen viestinnän tavoitteena saavutettavuus ja kaikkia arvostava vuorovaikutus

Kielitietoisuus on terminä monitahoinen. Tiivistettynä kielitietoisuudella tarkoitetaan viestintätilanteissa tapahtuvaa kielen ja sen luomien merkitysten aktiivista havainnointia. Monikulttuurisissa toimintaympäristöissä kielitietoisuus ulottuu myös käytettävän kielen suhteeseen muihin kieliin sekä yksilön identiteettiin ja kulttuuriin.

Täällä ollaan, digitaitoja oppimassa!

Tärkeää oli kuunnella maahanmuuttajataustaisten naisten toivomuksia koulutustarpeista, jotta opiskelijat saatiin sitoutumaan oman osaamisensa kehittämiseen.

Digitaidot ovat tarpeellisia kansalaistaitoja myös maahanmuuttajille

Digillä opin portaille-hankkeen digiopetus vastaa osallistujien toiveisiin opettamalla käytännön digitaitoja ja tiedonhakua kotoutumisen helpottamiseksi.

”Osallistujien motivaatio ja onnistumiset motivoivat minua kouluttajana.” – asioimistulkkiopiskelijan ajatuksia Digillä opin portaille -hankkeesta

Digillä opin portaille -hankkeen harjoittelija Ivan kertoo omasta kokemuksestaan hankkeen harjoittelijana. Hän opiskelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa asioimistulkkausta.

”Mikään ei tunnu paremmalta kuin auttaa ihmisiä kehittämään omia taitojaan” – harjoittelijan ajatuksia Digillä opin portaille -hankkeesta

Digillä opin portaille -hankkeen harjoittelija Sahro Botan kertoo omasta kokemuksestaan hankkeen harjoittelijana. Hän opiskelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa asioimistulkkausta.