Siirry sisältöön

Blogi

Moduuliharjoittelu haastaa ja antaa

Ammattibarometrin 2021 mukaan Suomessa monista terveydenhuollon alan ammattilaisista on jo huutava pula. Jos uusia toimintamalleja ei suomea äidinkielenään puhuvien opiskelijoiden työelämään siirtymisen tukemiseksi oteta käyttöön, muuttuu työntekijäpula kestämättömäksi lähitulevaisuudessa.

Huutava pula käytännön työntekijöistä? Hankkeelta valmis vastaus työvoimavajeeseen.

Tietyillä aloilla on nähtävissä todellinen työvoimapula. Vapaita työpaikkoja on auki yhä enemmän, mutta ala ei houkuttele vaikkapa nuorempaa ikäpolvea. Maahanmuuttajataustaisia on jo pitkään opiskellut ammatillisissa oppilaitoksissa erityisesti näitä työelämän kaipaamia käytännön ammatteja.

Kasvu ammattilaisiksi hankkeen tukitoimin

Maahanmuuttaja- ja romanitaustaisille opiskelijoille suunnatuilla tukipajoilla ja henkilökohtaisella ohjauksella on ollut huomattava merkitys matkalla ammattilaisiksi kasvuun. Lue lisää polun eri vaiheista blogista.

Kaikkien kahvihuone! Kohti osallisuutta monikulttuuristuvissa työyhteisöissä

Tulevaisuuden työympäristöt ovat entistä monikulttuurisempia ja kansainvälisempiä. Jotta vältettäisiin kompastuskiviä ja monikulttuurinen työyhteisö saataisiin kukoistamaan, tarvitaan tietoa erilaisista kulttuurien toimintatavoista, avointa suhtautumista ja kannustusta vastavuoroiseen kohtaamiseen. Ennen kaikkea osallisuuden rakentaminen ja sen kokeminen työyhteisössä on tärkeää.