Siirry sisältöön

Blogi

Toimintasuunnitelma kohti digitaitojen vahvistamista

Digillä opin portaille -hankkeen avulla maahanmuuttajataustaisten naisten minäpystyvyyden tunnetta vahvistettiin hyödyntämällä digitaalisia välineitä opetuksen tukena, jotta opinnoissa pärjääminen, itseohjautuvuus, itsenäinen opiskelu ja etäopiskelutaidot lisääntyisivät.

Digiopetus tukee kokoontumiskulttuuria verkossa ja lähiopetuksessa

Maahanmuuttajaopiskelijat ovat oppineet monenlaisia työelämä- ja opiskelutaitoja kuluneen syksyn aikana. Keskeisimpiä uusia taitoja on kartutettu Office 365- sekä Google-ympäristöissä, joissa on harjoiteltu muuan muassa etä- ja verkko-opetukseen osallistumista. Opitut digitaidot tukevat itseohjautuvuutta ja verkostoitumista sekä mahdollistavat opiskelun eri päätelaitteilla.

Kielitietoisen viestinnän tavoitteena saavutettavuus ja kaikkia arvostava vuorovaikutus

Kielitietoisuus on terminä monitahoinen. Tiivistettynä kielitietoisuudella tarkoitetaan viestintätilanteissa tapahtuvaa kielen ja sen luomien merkitysten aktiivista havainnointia. Monikulttuurisissa toimintaympäristöissä kielitietoisuus ulottuu myös käytettävän kielen suhteeseen muihin kieliin sekä yksilön identiteettiin ja kulttuuriin.

Täällä ollaan, digitaitoja oppimassa!

Tärkeää oli kuunnella maahanmuuttajataustaisten naisten toivomuksia koulutustarpeista, jotta opiskelijat saatiin sitoutumaan oman osaamisensa kehittämiseen.

Digitaidot ovat tarpeellisia kansalaistaitoja myös maahanmuuttajille

Digillä opin portaille-hankkeen digiopetus vastaa osallistujien toiveisiin opettamalla käytännön digitaitoja ja tiedonhakua kotoutumisen helpottamiseksi.

”Osallistujien motivaatio ja onnistumiset motivoivat minua kouluttajana.” – asioimistulkkiopiskelijan ajatuksia Digillä opin portaille -hankkeesta

Digillä opin portaille -hankkeen harjoittelija Ivan kertoo omasta kokemuksestaan hankkeen harjoittelijana. Hän opiskelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa asioimistulkkausta.

”Mikään ei tunnu paremmalta kuin auttaa ihmisiä kehittämään omia taitojaan” – harjoittelijan ajatuksia Digillä opin portaille -hankkeesta

Digillä opin portaille -hankkeen harjoittelija Sahro Botan kertoo omasta kokemuksestaan hankkeen harjoittelijana. Hän opiskelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa asioimistulkkausta.

Osaamisen tunnistamista vahvuuskorttien avulla

Mitä osaan? Mitä tykkään tehdä? Mistä en pidä? Mitä taitoja voisin vielä kehittää? Mitkä ovat minun vahvuuteni?   Jokaisella meistä on elämäntarinamme ja kokemuksemme, jotka …

Palaute tulevan toiminnan suunnittelun perustana 

Digillä opin portaille -hankkeen ensimmäinen koulutus sai päätöksensä keväällä. Keräsimme osallistujalta palautetta koulutuksen aikana. Saatu palaute tarjoaa eväitä syksyn koulutusten suunnitteluun.  

Kevään kokemukset ja opit mielessä kohti syksyä + Save the date

Digillä opin portaille -hankkeen ensimmäinen koulutuskokonaisuus Digitaidot ja suomen kieli on päättynyt. Osallistujilta saatu palaute on arvokasta koko hankkeen toiminnan kannalta. Blogissa palautetaan mieleen kevään asioita ja kerrotaan, mitä opettajat ovat oppineet koulutuksesta ja palautteesta.